-->
บริการออกแบบเครื่องมืองานวิจัย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
...

เราพร้อมดูแลท่านที่เลือกทำวิจัย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ ผสมผสาน โดยเราช่วยดำเนินในเรื่อง ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเรามีทีมงานเฉพาะด้านบริการท่าน โดยที่ท่านมีเวลาพักผ่อนได้อย่างสบายใจ รอรับงานที่วางแผนไว้ ก่อน ทำงานทุกขั้นตอน

 

 

 

 

 

 

© 2019 Digital. All Rights Reserved | Design by W3layouts